Aydinli Deri/Orjin Group

Aydinli Deri/Orjin Group

Aydinli Deri/Orjin Group

企业介绍

 Orjin ?at?s? alt?nda; deri haz?r giyim üretimi yapan Orjin Deri ve kürk süed haz?r giyim üretimi yapan Ayd?nl? Deri firmalar? bulunmaktad?r. Orjin, üretim faaliyetlerine 1980 y?l?nda Orjin Deri firmas?n?n kurulmas? ile ba?lam??t?r. ?hracata y?nelik üretimi hedeflemi? olan Orjin Deri, ihracat olgusunun yeni ba?lad??? o y?llar Türkiyesi'nde, mü?terilerine yüksek kalitede hizmet vermek i?in Almanya'da kurmu? oldu?u depolama ve lojistik merkeziyle Türk firmalar?n?n yurtd???na a??lmas?na ?ncülük etmi?tir. Orjin, 1987 y?l?nda kürk süed haz?r giyim üretimi yapmak üzere Ayd?nl? Deri'nin kurulmas?yla üretim gücünü art?rm??, ürün ?e?itlili?ini geni?letmi?tir.

 Dünya standartlar?nda yüksek kalite ve üretim teknolojilerini kullanarak ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti ilkesi ile ?al??malar?n? sürdüren her iki firma da kendi alanlar?nda liderdirler. Orjin Deri ve Ayd?nl? Deri, ta??makta olduklar? bu büyük sorumlulu?u ba?ar?l? bir ?ekilde devam ettirmek i?in sekt?rel bazda kendilerini sürekli yenileme ve geli?tirme gayreti i?indedirler.

企业档案

Aydinli Deri/Orjin Group
免费会员

免费会员

已认证

手机访问

法人代表:
注册资本:
万元
公司类型:
有限责任公司
企业类型:
品牌企业
经营范围:
面料
经营期限:
所在地区:
旗下品牌:
ELEMENTS
联系人:
市场部
地址:
Evren Mah.Gulbahar Cd.19/A Gunesli,Bagcilar,Istanbul 34212,Turkey
电话:
90-212-6307935
传真:
90-212-5503095
网站:
http://www.paulsmithjp.biz/corpindex-955125.html
我要留言

企业商机

 1. ELEMENTS供货需求  

   Orjin ?at?s? alt?nda; deri haz?r giyim üretimi yapan Orjin Deri ve kürk süed haz?r giyim üretimi yapan Ayd?nl? Deri firmalar? bulunmaktad?r. Orjin, ...

  • 有效期:长期有效
  • 广东 广州市
  • 发布时间:2014年4月16日

同类品牌企业

服装热门地区

关闭
90%创业者通过留言找项目,迈出成功创业第一步!
马上留言
分享到微博 分享到微信

企业客服中心
您好!欢迎加盟代理意向者咨询洽谈!
在线留言
市场部:90-212-6307935
130期管家婆资料大全